Regler i schack

Schack spelas idag på samma sätt som det gjorts nästan genom hela sin historia. Det spelas mellan två deltagare på ett kvadratiskt bräde som är indelat i ett rutnät bestående av 64 rutor i två olika färger. Brädet innehåller rutor som antingen är svarta eller vita, vilka också pjäserna är. Spelarna drar vartannat drag och det är spelaren som har vita pjäser som börjar. Ibland används en schackklocka och syftet med denna är att betänketiden för varje spelare ska vara begränsad.

Pjäsernas utgångsposition

Båda parter börjar med 16 pjäser vardera: en kung, en dam, två torn, två löpare, två springare samt åtta bönder. Pjäserna är alltid uppställda på de två första raderna närmast spelaren. På den rad som är närmst spelaren gäller följande ordning bland pjäserna: torn, springare, löpare, dam, kung, löpare, springare och torn. Notera att både kungarna och damerna är placerade mot varandra, det vill säga på ett spegelvänt sätt. På den andra raden, som är den längst från spelaren, är endast pjäser i form av bönder placerade.

Pjäsernas rörelser

Huvudsyftet i schack är att eliminera alla motståndarens pjäser eller att göra schackmatt på motståndarens kung. De olika pjäserna förflyttar sig på olika sätt och motståndarens pjäser kan därför elimineras på olika sätt. Bonden förflyttas rakt framåt i schackbrädet. Under det första draget flyttas bonden två steg framåt och under de resterande dragen förflyttas bonden ett steg framåt i taget. Bonden kan slå motståndarens pjäser om de står diagonalt framför denna. Detta betyder att bonden inte kan slå ut motståndaren med framåtriktade förflyttningar. Bonden genomgår en förvandling, även kallad promovering, när de når motståndarens första rad, då den förvandlas till vilken pjäs som helst, dock ej kungen. Bonden har ett specialdrag, som kallas passant. I en passant kan en bonde slå en annan bonde i förbigående efter att motståndaren förflyttats två steg framåt. Eftersom detta kan ske efter att bonden har förflyttats två steg, kan detta endast förekomma en gång.

Springare förflyttas ett steg åt sidan och två steg framåt. Detta gäller i alla riktningar och springaren kan hoppa över pjäser av båda slagen. När springaren ska slå en pjäs ändras inte dess rörelsemönster.

Löparen förflyttar sig hur långt som helst diagonalt. Vid spelets början har vardera spelare en svartfältad och en vitfältad löpare som endast kan förflytta sig på sina respektive färger.Torn kan antingen förflytta sig rakt fram, rakt bak, åt vänster eller höger i ett valfritt antal rutor. Dock får tornen inte lov att hoppa över andra pjäser, men det finns ett undantag gällande detta. Detta specialdrag kallas rockad och spelaren förflyttar här både ett av tornen och kungen samtidigt.

Damen brukar kallas schackspelets värdefullaste pjäs och anledningen till detta är dess olika förflyttningsmöjligheter. Dels kan damen förflytta sig likt tornet, det vill säga i vertikal så väl som horisontell riktning, och dels som löparen, det vill säga i diagonal riktning. När det gäller de olika förflyttningsmöjligheterna kan damen förflytta sig ett valfritt antal rutor. Kungen kan förflytta sig i alla riktningar och har precis som damen många förflyttningsmöjligheter, men är dock mer begränsad eftersom den endast kan förflytta sig ett steg i taget.

Comments are closed.