Schackens historia

Bräd- och strategispelet schack har funnits sedan 1 500 år tillbaka. Idag finns det även som onlinespel. På 500-talet började de tidigaste föregångarna att spela schack-liknande spel i Indien. Spelet kallades då Chaturanga och hade många likheter med dagens schack så som 8×8 rutor, dock var dessa rutor lika färgade, till skillnad från dagens olikfärgade. Vidare fanns olika pjäser med i spelet, precis som i dagens schack. De pjäser som var med var följande: kungen, rådgivaren, elefanten, hästen, tornet och fotsoldaten. Alla dessa pjäsers förflyttningar liknar mer eller mindre hur dagens schackpjäser flyttas, till exempel förflyttar sig hästen som en vanlig springare, det vill säga två steg framåt och ett steg åt sidan i alla riktningar.

Chaturanga spreds så småningom från Indien till Persien. Efter att araberna hade erövrat Persien spred bräd- och strategispelet sig vidare till Nordafrika, sedan till södra Europa. Parallellt med att schack kom till Europa, utvecklades schack-spel i både Kina och Japan. Ordet schack kommer från det persiska ordet shah, som betyder ”kung”. Schackmatt kommer från persiska Shah Mat, som betyder ”kungen är överfallen från bakhåll”. Spelet är ett skicklighetsspel, det har inget med tur att göra och man ser hela tiden motståndarens drag.Den nuvarande schack-formen har funnits sedan 1400-talet och under 1800-talet började schackturneringar att introduceras. År 1886 hölls det första världsmästerskapet i schack. Utvecklingen av schack fortsatte under 1900-talet och under detta århundrade bildades bland annat FIDE, det internationella världsschackförbundet. Så småningom utvecklades också schackdatorer.

Schackturneringar

I Sverige finns Sveriges Schackförbund, SSF, som bildades 1917. Sveriges Schackförbund har ungefär 37 000 medlemmar, varav de flesta är barn och ungdomar. Förbundet har i uppgift att sprida schack i Sverige och detta inkluderar bland annat att arrangera, men också hjälpa till på diverse schackturneringar runt om i landet.

Schack-SM är ett exempel på en turnering som SSF arrangerar. Denna tävling avgörs en gång varje år och detta turneringsspel utser årligen en Sverige-, junior-, kadett-, minior-, veteran- och lagmästare. Med minior menas åldrar upp till 13 år, med kadett upp till 16 år, med junior upp till 20 år och veteran 60 år eller äldre.

Elo-rating och de bästa spelarna genom tiderna

Elo-rating är ett sätt att jämföra schackspelares relativa styrka. Spelstyrkan bygger på att beräkna en spelares vinstpartier gentemot motståndarens spelstyrka. Det finns riktlinjer inom Elo-rating. Internationella mästare och stormästare håller sig mellan värdena 2 400-2 499 samt 2 500-2 599. Om man tillhör de 250 bästa spelarna i världen gäller spannet 2 600-2 699 och över 2 700 tillhör de 48 bästa spelarna. Genom tiderna har norrmannen Magnus Carlsen uppnått det högsta värdet hittills på 2 882, följt av ryssen Garry Kasparov och amerikanen Fabiano Caruana på 2 851 respektive 2 844. Förutom att ha det högsta Elo-ratingvärdet genom tiderna har Magnus Carlsen också vunnit världsmästerskapet i schack flera gånger.

Man kan också tillämpa Elo-rating på schackdatorer så väl som på schackprogram. För närvarande ligger schackprogrammet Stockfish 8 i yttersta framkant på värde 3 391. Stockfish 8 är på så sätt mycket bättre än de bästa mänskliga schackmästarna genom tiderna. Programmet finns tillgängligt som öppen programvara.

Comments are closed.