Vinnande spelstrategier

Schack är ett mycket taktiskt så väl som strategiskt spel. Det handlar alltså inte bara om smarthet. Utan en bra strategi kan det vara mycket ojämnt mellan två lika intelligenta spelare. Det gäller att veta när man ska använda de olika pjäserna, samt förstå deras olika värden.

Generellt finns det två sätt att utveckla en framstående spelstrategi. Det första sättet är genom erfarenhet och mycket träning. Det andra sättet är att lära sig olika strategitips. Genom att du lär dig olika strategitips (ID 16 Bli expert på schack) kan du snabbt och effektivt bli en bättre spelare.

Fyra mest grundläggande strategitipsen

En av de mest grundläggande strategierna i schack är att vara lugn. Stress samt dålig impulskontroll har en mycket negativ inverkan på din prestationsförmåga och gör att du inte tänker helt klart. Om du inte tänker helt klart spelar det ingen roll hur många olika strategier som du lärt dig i förhand, eftersom du då inte kan använda dem i praktiken. En annan grundläggande spelstrategi är att tänka flera steg framåt under spelets gång och reflektera över varför din motståndare gjorde just det där draget.

Vidare är det mycket viktigt att känna till alla schackpjäsers värde. Vikten av att känna till de olika pjäsernas värden är stor. Du kan nämligen då offra lägre värderade pjäser genom att attackera med dessa. På så sätt sparar du de mest värdefulla pjäserna till sist.

Övriga strategitips

Det är viktigt att kontrollera brädets centrum för att vinna. Många omgångar avgörs på detta sätt och det är viktigt att tänka på detta redan från första början. Förutom att kontrollera brädets centrum är det även viktigt att under öppningen flytta olika pjäser. Det rekommenderas inte att flytta runt samma pjäs hela tiden i början av omgången. Vidare är det bra att hålla böndernas linje så länge som möjligt. Anledningen till detta är att linjens värde är större än varje enskild bondes.

En annan strategi är att hålla koll på din motståndares hästar. Anledningen till detta är att de har ett annorlunda rörelsemönster. Som konsekvens av detta rörelsemönster är det lätt att miss vilka av dina pjäser som dessa hästar kan slå ut. En annan pjäs som är viktig att hålla extra koll på är damen, som i många fall anses vara den mest värdefulla pjäsen. En effektiv strategi vad beträffar damen är att låta denna stå kvar så länge som möjligt. Anledningen till detta är att den gör som mest nytta när ytorna är öppna, vilket det är i slutet av schackomgångar. Slutligen är det värt att poängtera att det är bra att analysera din motståndare spelstil och reflektera över vilken typ av spelare du egentligen möter. På så sätt har du lättare att tolka dennes drag genom omgången.

Comments are closed.