Böcker om schack

Det finns en mängd schackböcker ute på marknaden, som innehåller värdefulla tips där du kan lära dig mer om schack. Men också om reglerna, kända spelare och om sportens historia. Vidare är dessa böcker anpassade till olika målgrupper, till exempel ända från nybörjarnivå till mycket avancerad nivå. Det finns även böcker som riktar sig till olika åldersgrupper.

Nybörjarböcker

Boken ”Chess 101” av Dave Schloss är en nybörjarbok, skriven på engelska. Denna bok tar upp allt för dig som är en ren nybörjare och kanske inte ens vet hur själva uppställningen av pjäserna ska se ut till att vinna dina första matcher. Vidare behandlar boken även regler och strukturer av schackturneringar. Boken ”Beginning Chess” av Bruce Pandolfini, är en bok som passar utmärkt för den mer upptagna nybörjaren. Vad som utmärker boken är dess 300 olika schackproblem som gör att du lätt kan sätta dig in i nya situationer när du spelar. Förutom de olika schackproblemen finns även en introduktion av reglerna i schack. Boken finns tillgänglig på engelska.

Ett annat exempel på en bra nybörjarbok är ” Lär dig schack: Steg 1” av Cor van Wijgerden och Rob Brunia. Till skillnad från ”Chess 101” och ”Beginning Chess”, är den här boken översatt till svenska. I denna bok lär du dig grunderna i stegmetoden, en metod som är utvecklad av författarna som skrivit boken. Boken innehåller bland annat information om pjäsernas förflyttning och brädets olika delar. ”Lär dig schack: Steg 1” är en mycket pedagogisk bok och passar både för vuxna och barn. När det gäller det pedagogiska upplägget inleds varje nytt kapitel i boken med en faktatext, som sedan följs av praktiska uppgifter som ska lösas.

I böckerna ”Lär dig schack: Steg 2” och ”Lär dig schack: Steg 3”, fortsätter författarna till ”Lär dig schack: Steg 1”, att bland annat gå in på taktiska principer och olika angreppstekniker samt att lära ut hur man tänker flera steg framåt under ett parti schack.

Böcker för mer avancerade spelare

Det finns många bra böcker för den lite mer avancerade schackspelaren. Ett exempel är boken ”Rocking the Ramparts: A Guide to Attacking Chess” av Larry Christiansen. Författaren, som även är en amerikansk schackmästare, behandlar många olika schackstrategier samt förslag till olika spel-öppningssystem. Förutom de olika strategierna innehåller boken många mönster som gör att du lätt kan känna igen motståndarens olika drag samt vilka strategier denne använder sig av. Boken finns på engelska.

Att känna till hur man ska agera på slutet i ett schackspel är nog så viktigt. Utan ett genomtänkt slutdrag kan du förlora matchen som gått så bra hela tiden. ”100 Endgames You Must Know: Vital Lessons for Every Chess Player Improved and Expanded ” av Jesus de la Villa, är en bok som behandlar just slutdrag. Boken innehåller många bra förklaringar, sammanfattningar samt diagram. Den innehåller även många olika övningar som hjälper dig att tillämpa de teoretiska kunskaperna. Författaren poängterar kontinuerligt att det hela tiden är viktigt att förstå varför du gör just de olika drag som du gör. Med detta tankesätt kan du lösa och komma ur de mest komplexa situationer som kan uppstå under en schackmatch. Boken finns att köpa på engelska.

Comments are closed.